ضدعفونی کردن اتوبوس‌های تبریز جهت جلوگیری از شیوع کرونا | پایگاه خبری بامداد فردا