پابگاه خبری بامداد فردا

در صورت تمایل برای تماس و یا ارسال هر گونه خبر، پیشنهاد و  انتقاد به بامداد فردا از طریق پست الکترونیکی یا شماره تماس اقدام فرمایید.

 

پست الکترونيک : info@bamdadfarda.ir

 

موبايل : ۰۹۱۴۴۱۵۷۳۶۴