ضرورت تسریع در آبگیری سد «قیزقلعه سی»
ضرورت تسریع در آبگیری سد «قیزقلعه سی»

تبریز-پایگاه خبری بامدادفردا-معاون آب و آبفای وزیر نیرو بر ضرورت تسریع در آبگیری سد «قیزقلعه سی» تا پایان آذرماه جاری تاکید کرد.

محمد جوانبخت در بازدید از طرح‌های آب منطقه‌ای روند پیشرفت آنها را مورد بررسی قرار داد و بر تسریع در عملیات اجرایی نیروگاه خداآفرین تاکید کرد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو همچنین در این سفر از محل پروژه نیروگاه خداآفرین بازدید و دستورات لازم را برای تسریع عملیات اجرایی صادر کرد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو همچنین بر ضرورت تسریع در آبگیری سد «قیزقلعه سی» تا پایان آذرماه جاری تاکید کرد.