تعداد پرستاران آذربایجان شرقی باید به ۲برابر افزایش یابد
تعداد پرستاران آذربایجان شرقی باید به ۲برابر افزایش یابد

تبریز- پایگاه خبری بامدادفردا- مدیر خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: افزایش تعداد پرستاران در استان ضرورت دارد طوری که باید تعداد پرستاران آذربایجان شرقی به ۲برابر افزایش یابد.

یوسف اشرفی روز شنبه در جلسه آموزشی کاهش کسورات در بین سرپرستاران و سوپروایزرهای آذربایجان شرقی، اظهار کرد: اکنون آذربایجان شرقی با ۵۰ درصد کمبود پرستار روبرو بوده و ۱۰هزار پرستار در این استان مشغول خدمت به بیماران هستند.

وی همچنین با تاکید بر اجرای دقیق تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفت: کاهش کسورات در این زمینه بسیار مهم و ضروری است.

اشرفی ادامه داد: همه کارکنان نظام سلامت و مراکز درمانی و بیمارستانی باید برای کم کردن کسورات بیمارستانی همت ویژه ای داشته باشند.

وی نقش سرپرستاران در این موضوع را بسیار مهم خواند و یادآور شد: آشنایی سرپرستاران با تمام فرآیندهای پذیرش تا ترخیص بیمار ضروری و تعیین کننده است.

اشرفی با تاکید بر اهمیت کاهش کسورات در اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری، افزود: از همه کارکنان به خصوص سرپرستاران و پرستاران مراکز درمانی استان می خواهم در این مورد همت و توجه بیشتری داشته باشند، چون ثبت درست خدمات، موجب کاهش کسورات و افزایش درآمد مرکز خواهد شد.

وی با تاکید بر توجه بیش از پیش دولت و مجلس شورای اسلامی به موضوع ساماندهی حوزه پرستاری، یادآور شد: اکنون ۱۰ هزار نیروی پرستاری در قالب اتاق عمل، بیهوشی و پرستار در بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی، غیردولتی، خصوصی و سایر ارگان ها فعالیت می کنند که این رقم حداقل باید به ۲ برابر افزایش پیدا کند.

وی ضریب پرستار به تخت های بیمارستانی آذربایجان شرقی را پایین تر از متوسط استاندارد اعلام کرد و با بیان اینکه از این نظر جزو استان های ۱۴ و ۱۵ کشور هستیم، یادآور شد: در حالی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضریب ۱.۸ را برای رسیدن به استانداردهای جهانی اعلام کرده است، این رقم در استان معادل ۹ دهم است که برای رسیدن به شرایط معمولی باید اقدامات فوری و به هنگام صورت پذیرد.

اشرفی ادامه داد: در حال حاضر ۳۸ درصد جامعه پرستاری آذربایجان شرقی زیر پنج سال و ۳۰ درصد نیز بالای ۱۰ سال سابقه دارند و طبق آخرین آمارها ۷۴ درصد آنها دارای مدرک کارشناسی، چهار درصد دارای کارشناسی ارشد و دکترا و بقیه مدارک تحصیلی پایین تر از کارشناسی هستند.

وی از دولت خواست به وعده های خود پیرامون ساماندهی وضعیت استخدامی پرستاران، جذب تعداد قابل توجه پرستار و ایجاد انگیزه های لازم و کافی برای این قشر که به صورت شبانه روزی در خدمت بخش سلامت و بهداشت جامعه هستند، در سریعترین زمان عمل کند.