آیت الله سید محمدتقی آل هاشم رای خود را به صندوق انداخت
آیت الله سید محمدتقی آل هاشم رای خود را به صندوق انداخت

تبریز-پایگاه خبری بامدادفردا-دقایقی پیش پدر گرانقدر امام جمعه شهید تبریز رای خود را در مسجد سید حمزه تبریز به صندوق انداخت.

دقایقی پیش پدر گرانقدر امام جمعه شهید تبریز رأی خود را در مسجد سید حمزه تبریز به صندوق انداخت.