ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اجناس قاچاق
ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اجناس قاچاق

تبریز-پایگاه خبری بامدادفردا-هیأت عالی نظارت سازمان اموال تملیکی از انبارهای جمع آوری اجناس قاچاق در آذربایجان شرقی بازدید و بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اجناس قاچاق تاکید کردند.

هیأت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی متشکل از حاکم شرع، نماینده دیوان محاسبات و حسابرس کل دیوان در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی صبح یک شنبه از انبارهای این سازمان در مرز نوردوز، جلفا، منطقه ویژه اقتصادی سهلان و گمرک تبریز بازدید به عمل آوردند.

در حاشیه این بازدیدها، پوریان حاکم شرع مستقر در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه تاکید رئیس قوه قضائیه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اجناس قاچاق برای جلوگیری از دپو این اجناس در انبارهاست بر همکاری دادستانی، تعزیرات حکومتی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای انجام این مهم تصریح کرد.

قاسمی نماینده دیوان محاسبات در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم با اشاره شعار محوری دیوان محاسبات گفت: تمام فرآیندها در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باید شفاف باشد.

وی افزود: هدف از این بازدیدها بحث ایجاد انضباط و گره گشایی از مشکلات است و این سازمان نیاز به نظارت مستمر دارد.

گفتنی است دادستان تبریز، ناظر گمرکات استان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و مدیر اموال تملیکی استان، اعضای هیأت عالی نظارت را همراهی کردند و در پایان این بازدیدها طی یک جلسه و قرائت گزارش قاضی شرع مستقر در سازمان، بر رسیدگی به پرونده‌ها خصوصاً پرونده‌های قدیمی تاکید شد.