صادرات از گمرک جلفا ۱۳۸ درصد افزایش یافت
صادرات از گمرک جلفا ۱۳۸ درصد افزایش یافت

تبریز - پایگاه خبری بامدادفردا - مدیر کل گمرک جلفا از افزایش ۱۳۸ درصدی ارزش صادرات سه ماهه امسال کالا از این گمرک نسبت به سه ماهه سال گذشته خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بامدادفردا، محمد خلیلی اظهار کرد: در سه ماهه سال گذشته ۶۱ هزار و ۳۸۱ تن کالا به ارزش ۳۶ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۸۳۱ دلار کالا از گمرک جلفا صادر شد، گفت: صادرات سه ماهه نخست سال جاری ۱۰۹ هزار و ۱۴۷ تن به ارزش ۸۷ میلیون و ۳۰۳۰ هزار و ۳۲۰ دلار بود.

وی همچنین از واردات ۶۸ هزار و ۸۶۵ تن کالا به ارزش ۱۸۳ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۹۴۵ دلار از طریق گمرک جلفا در سه ماهه سال جاری خبر داد و گفت: نسبت به واردات سه ماهه نخست سال گذشته از نظر وزن افزایش ۶ درصدی و از نظر ارزش کاهش یک درصدی اتفاق افتاده است .

خلیلی ترانزیت خارجی از مبدا جلفا را در سه ماهه امسال ۱۳۱ هزار و ۵۷۲ تن به ارزش ۲۰۳ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۷۳۲ دلار و در سه ماهه سال گذشته ۱۳۴ هزار و ۲۷۳ تن به ارزش ۱۸۹ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۴۸ دلار اعلام کرد و گفت: از نظر وزن کاهش ۲ درصدی و از نظر ارزش افزایش هفت درصدی را شاهد هستیم.

وی در خصوص ترانزیت خارجی با مقصد جلفا هم گفت: در سال جاری ۲۱۳ هزار و ۷۴۶ تن کالا به ارزش ۳۹۳ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۶۸۰ دلار کالا به مقصد جلفا ترانزیت شده است که نسبت به ترانزیت ۲۰۹ هزار و ۷۴۲ تن کالا به ارزش ۴۰۴ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۵۶۰ دلار کالا در سه ماهه سال گذشته از نظر وزن ۲ درصد افزایش و از نظر ارزش سه درصد کاهش یافته است.

مدیر کل گمرک جلفا درآمد این گمرگ در بهار سال جاری را ۱۰ هزار و ۴۰۷ میلیارد و ۱۱۲ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۷۷۵ ریال اعلام کرد و گفت: نسبت به بهار سال گذشته با درآمد هفت هزار و ۴۹۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۳۵۷ ریال، افزایش ۳۹ درصدی اتفاق افتاده است .