آئین « گِل گیران‎ بیجار » | پایگاه خبری بامداد فردا