موفقیت دو عضو انجمن ادبی شهریار کانون آذربایجان شرقی در پنجمین دوره جشنواره ملی فردوسی
موفقیت دو عضو انجمن ادبی شهریار کانون آذربایجان شرقی در پنجمین دوره جشنواره ملی فردوسی

تبریز- پایگاه خبری بامدادفردا- با اعلام نتایج برگزیدگان پنجمین دوره جشنواره ملی فردوسی از سوی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان دو عضو نوجوان انجمن ادبی شهریار، "اسرا جوادی" و "آیشن عبدالهی" به عنوان منتخب در بخش شعر و داستان معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری بامدادفردا، پنجمین جشنواره ملی فردوسی با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در قالب‌های شعرو نثر شاعرانه، داستان کوتاه و داستانک، پژوهک،پژوهه، مقاله و شاهنامه خوانی و با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان (دبیرخانه کشوری) برگزار شد.

با اعلام نتایج این دوره از جشنواره “آیشن عبدالهی” عضو مجتمع فرهنگی کانون تبریز در بخش شعر و “اسرا جوادی” عضو کانون شهرستان سراب در بخش داستان و داستانک هر دو از اعضای انجمن ادبی شهریار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به عنوان منتخب معرفی شدند.

آیین تجلیل از منتخبان و آثار برگزیده این جشنواره ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در تهران برگزار خواهد شد.

انجمن‌های ادبی شعر و داستان شهریار با حضور نوجوانان منتخب استان به صورت منظم و مستمر به همت واحد آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی با هدف کشف و پرورش استعدادهای ادبی نوجوانان برگزار می‌شود.