طرح های توسعه در آذربایجان شرقی با الزامات سند آمایش سرزمین اجرا می‌شود
طرح های توسعه در آذربایجان شرقی با الزامات سند آمایش سرزمین اجرا می‌شود

تبریز-پایگاه خبری بامدادفردا-معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: در حال حاضر و با استناد به اختیارات قانونی، تمام طرح های توسعه ای بخش دولتی و غیردولتی استان با سیاست‌ها و الزامات اسناد آمایش سرزمین تطبیق داده می شود که در این فرآیند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نقش راهبری و هماهنگی را بر عهده دارد.

از روابط عمومی این سازمان، کریم عابدینی اظهار کرد: در دنیا و با هدف ایجاد تعادل بین محیط زیست، فعالیت و جمعیت، اسناد آمایش سرزمین تهیه می شود زیرا عدم تعادل و توازن فضایی در استقرار و پراکنش جمعیت و فعالیت های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات)، پیمودن مسیر توسعه را با دشواری روبرو خواهد کرد.

وی افزود: بر این مبنا، از سال ۱۳۷۶ مطالعات ملی و استانی آمایش سرزمین شروع و با تلاش کارشناسان سازمان و مشاور تحقیقاتی، در سال ۱۳۹۹ مطالعات نهایی شد و به تصویب رسید و چارچوب های قانونی دولت را مکلف کرد تا به منظور توزیع متناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه، اسناد آمایش سرزمین عملیاتی شوند.

عابدینی اضافه کرد: بدیهی است که عملیاتی کردن این اسناد منتج به ارائه برنامه های اجرایی ملی، منطقه‌ای و استانی می‌شود که استفاده کارآمد از قابلیت‌های اقتصادی، اجتماعی و در نهایت توسعه پایدار کشور، منطقه و استان را به همراه دارد.

معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: عملیاتی کردن اسناد آمایش سرزمینی، استفاده کارآمد از قابلیت‌های اقتصادی و اجتماعی را تسهیل کرده و توسعه پایدار کشور، منطقه و استان را به همراه دارد.

وی توضیح داد: در سال گذشته (۱۴۰۲) نیز این سازمان، ۳۲ طرح توسعه‌ای، سرمایه گذاری، خدماتی و طرح های ملی مسکن را از بُـعد تطبیق با اسناد آمایش سرزمین مورد بررسی قرار داد و در مواردی با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی بازدید میدانی نیز صورت پذیرفت و در نهایت این طرح ها در ۲ گروه «مطابقت با اسناد آمایش و توافق با اجرای طرح »، «عدم تطبیق با الزامات آمایش و اهداف توسعه ای استان و عدم توافق با اجرای طرح» قرار گرفتند.

عابدینی افزود: همچنین با پیگیری‌های امور آمایش و برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر شد که الزامات آمایش سرزمین با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و سایر دستگاه‌های دخیل در صدور مجوزها در درگاه ملی صدور مجوزها نیز عملیاتی شوند که این مورد از گام های مهم، اجرایی و ساختاری سند ملی و استانی آمایش سرزمین در برنامه ریزی ها محسوب می‌شود.

وی از سامانه‌های کاربستی اسناد آمایش سرزمین به سامانه «پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور» اشاره کرد و گفت: در آن، اطلاعات جغرافیایی و مکانی بخش های مختلف زیر بنایی، اجتماعی و اقتصادی، بارگذاری شده است تا از قابلیت های اجرایی سامانه در تدوین برنامه های ملی و استان استفاده شود.

عابدینی خاطرنشان کرد: در تکمیل داده‌ها و اطلاعات مکانی سامانه «پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور»، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی با بهره‌گیری از پشتوانه کارشناسی و تخصصی، از سازمان‌های پیشرو به شمار می رود.